Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě shop.kvis.eu, jehož provozovatelem je společnost KVIS B+S s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti jeho zákazníků (kupující) a prodávajícího (shop.kvis.eu). VOP jsou platné od 1.1.2016. 
  Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu shop.kvis.eu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena odesláním zboží zákazníkovi. Dokladem o uzavření kupní smlouvy se rozumí Vydaná faktura nebo prodejka, kterou zákazník obdrží společně se zbožím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: u zboží došlo k neočekávatelnému nárůstu ceny, zboží se již nevyrábí, zboží se vyprodalo a nelze ho doobjednat, cena zboží byla chybně uvedena. Prodávající je povinen o tomto kupujícího informovat - mailem nebo telefonicky nebo osobně na našich prodejnách.Pokud kupující již toto zboží zaplatil, bude mu odpovídající částka vrácena zpět na účet a k uzavření smlouvy nedojde.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Veškeré údaje musí být pravdivé.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu shop.kvis.eu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Ochrana těchto dat se řídí příslušným zákonem a právním nařízením platným na území ČR.

 

2. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 • Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 24 hodin (nejpozději však do 4 pracovních dní po obdržení objednávky) při placení na dobírku, resp. po připsání platby na účet KVIS B+S s.r.o. v případě platby bankovním převodem.
 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován v odstavci "Doprava a platba".
 • Zboží bude doručeno na DODACÍ adresu uvedenou v objednávce.
 • Internetový obchod shop.kvis.eu si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
 • V případě, že vybrané zboží nebude na skladě, budete kontaktováni našim eshop koordinátorem a domluví s Vámi výměnu za jiný druh zboží, popř. storno daného zboží.

 

3. Převzetí zboží

 • Kupující by měl po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky nebo emailem) informovat pracovníky eshopu.
 • V případě, že vinou zákazníka nebude možné doručit objednané zboží a toto se nám vrátí zpět, vyhrazujeme si právo vyřadit tohoto zákazníka z naší databáze. V budoucnosti bude možné zaslání objednávky tomuto zákazníkovi pouze v případě úhrady zboží a poštovného dopředu.
 • Pokud bude chtít zákazník znovu poslat zásilku, kterou si NEVYZVEDNUL, bude mu účtováno navýšené poštovné.

 

4. Postup při výměně/vrácení zboží

 • Zboží zašlete doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu Outdoor Shop Jemnice, Romana Havelky 1018, 675 31 Jemnice, přiložte kopii dokladu a číslo účtu. Za vrácené zboží vracíme peníze výhradně na bankovní účet.
 • Internetový obchod shop.kvis.eu zboží nevyměňuje. Na nové zboží je třeba vytvořit novou objednávku.
 • Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující!  KVIS B+S s.r.o. má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. zaslání zboží bez visaček či obalu). Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží ve lhůtě 14 dní od jeho obdržení v souladu s § 1810 a násl. občanského zákoníku. Zákazník může vrátit výrobek pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze nepoškozen, s původním obalem a dokumentací a nesmí jevit známky použití.

5. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu shop.kvis.eu a společnosti KVIS B+S s.r.o. a právním řádem platným v ČR.
 • Při reklamaci prosím vyplňte tento reklamační formulář a odešlete jej společně se zbožím na adresu KVIS B+S s.r.o., přiložte kopii dokladu a číslo účtu pro případ vrácení peněz.
  Stáhnout ŽÁDOST O ZAHÁJENÍ REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
 • "Reklamační řád" internetového obchodu shop.kvis.eu a společnosti KVIS B+S s.r.o. je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 • Zákazník by měl uvést, jakým způsobem chce reklamaci vyřešit
 • Při reklamaci je nutné se zbožím zaslat i číslo účtu, na které mají být případně vráceny peníze. 
 • Zásilku s reklamovaným zbožím zasílejte výhradně jako doporučenou zásilku / balík. Zásilka odeslaná na dobírku NEBUDE PŘIJATA a bude vrácena zpět odesílateli.

 

6. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetového obchodu shop.kvis.eu. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží ve lhůtě 14 dní od jeho obdržení v souladu s § 1810 a násl. občanského zákoníku. Zákazník může vrátit výrobek pouze v souladu se zněním výše uvedeného a pouze nepoškozen, s původním obalem a dokumentací a nesmí jevit známky použití. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu shop.kvis.eu a společnosti KVIS B+S s.r.o. a právním řádem platným v ČR.
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu shop.kvis.eu a společnosti KVIS B+S s.r.o. a právním řádem platným v ČR.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.